Επικρουστήρας

Επικρουστήρας

Αύγουστος 16, 2013

Αυτόνομος ή ενσωματωμένος στη σφύρα, αποτελεί ένα είδος «βελόνας», η οποία μεταδίδει το χτύπημα της σφύρας στο καψύλιο του φυσιγγίου.