Υπολογίζοντας το Hit Factor σε κάθε στάδιο. Πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ως σκοπευτές IPSC;

By

Το αποκορύφωμα όλων των αγωνισμάτων της IPSC, είναι φυσικά οι αγώνες που πραγματοποιούνται κατά καιρούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Η πλειοψηφία των σκοπευτών, ακολουθούν την αγωνιστική δραστηριότητα οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Υπάρχει, όμως, και μία αρκετά μεγάλη μερίδα σκοπευτών, η “αφρόκρεμα” του αγωνίσματος της IPSC, που καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να συμμετάσχει σε όλους τους μεγάλους αγώνες του πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο άρθρο, αναφέρεται στους σκοπευτές που ασχολούνται εντατικά με το αγώνισμα της IPSC και επιθυμούν να κατανοήσουν εις βάθος τον τρόπο που υπολογίζονται τα αποτελέσματα σε έναν αγώνα IPSC. Η κατανόηση της διαδικασίας θα βοηθήσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων μας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από ένα στάδιο και συνολικά από όλο τον αγώνα. Αν εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για κάθε στάδιο ξεχωριστά, αν θα πρέπει να εστιάσουμε στην επίτευξη καλύτερου χρόνου ή στην επίτευξη καλύτερων βολών. Φυσικά, το ιδανικότερο σε όλες τις περιπτώσεις, είναι να ισορροπήσουμε όσο το δυνατόν μεταξύ των Αρχών του αγωνίσματός μας, που δεν είναι άλλες, από την ακρίβεια, την ισχύ και την ταχύτητα (Diligentia – Vis – Celeritas).

Κατανόηση της έννοιας «Hit Factor»

Το Hit Factor (συντελεστής επιτυχίας) προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των πόντων που κατάφερε να συγκεντρώσει ένας σκοπευτής σε ένα στάδιο, με το χρόνο που κατάφερε να το ολοκληρώσει. Ο υπολογισμός του μπορεί να βασίζεται σε μία τελείως απλή μαθηματική πράξη, αλλά ένας σκοπευτής που γνωρίζει να “διαβάζει” το Hit Factor είναι δυνατόν να μπορεί να χαράξει την τακτική που θα ακολουθήσει σε έναν αγώνα, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή θέση στην τελική κατάταξη.

Υπολογισμός των αποτελεσμάτων

Στην προσπάθειά μας να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία υπολογισμού του Hit Factor, αλλά και των αποτελεσμάτων, παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Έστω το στάδιο 1, το οποίο αποτελείται από τέσσερις χάρτινους στόχους και ένα μεταλλικό. Ο ελάχιστος αριθμός είναι 9 φυσίγγια και η μέγιστη βαθμολογία, που μπορεί να επιτευχθεί, είναι 45 πόντους (9 βολές X 5 πόντους για βολές Α). O σκοπευτής Α (Standard Major), πραγματοποιεί την εκτέλεση του σταδίου και πετυχαίνει 7 Α και 2 C σε χρόνο 6.00 δευτ/πτων.

Οι πόντοι του υπολογίζονται ως εξής:

7 Α * 5 πόντους + 2 C * 4 πόντους = 43 πόντους

Άρα κατάφερε να συγκεντρώσει 43 από τους συνολικά 45 πόντους του σταδίου. Ο σκοπευτής κατάφερε να ολοκληρώσει το στάδιο σε χρόνο 6.00 δευτ/πτων, επομένως το Hit Factor του υπολογίζεται ως εξής:

43 πόντοι / 6.00 δευτ.πτα = 7.1666

O σκοπευτής Β (Standard Major), πραγματοποιεί την εκτέλεση του σταδίου και πετυχαίνει 5 Α και 4 C σε χρόνο 5.50 δευτ/πτων. Οι πόντοι του υπολογίζονται ως εξής:

5 Α * 5 πόντους + 4 C * 4 πόντους = 41πόντους

Άρα κατάφερε να συγκεντρώσει 41 από τους συνολικά 45 πόντους του σταδίου. Ο σκοπευτής κατάφερε να ολοκληρώσει το στάδιο σε χρόνο 5.50 δευτ/πτων, άρα το Hit Factor του υπολογίζεται ως εξής:

41 πόντοι / 5.50 δευτ.πτα = 7.4545

Έστω ότι, οι συμμετέχοντες στο εικονικό μας στάδιο, είναι αυτοί οι δύο σκοπευτές. Όπως προκύπτει και από το Hit Factor, ο σκοπευτής Β κατάφερε να κερδίσει το σκοπευτή Α, καθώς συγκέντρωσε Hit Factor 7.4545, έναντι του 7.1666 που κατάφερε να συγκεντρώσει ο σκοπευτής Α. Ο παρακάτω πίνακας δηλώνει τις επιτυχίες των δύο σκοπευτών μέχρι στιγμής:

Σκοπευτής           Πόντοι      Δευτ/πτα      Hit Factor

Σκοπευτής Α           43             6.00              7.1666

Σκοπευτής Β            41              5.50              7.4545

Όπως συμπεραίνουμε από τον παραπάνω πίνακα, παρ’ όλο που ο σκοπευτής Β συγκέντρωσε δύο λιγότερους πόντους από το σκοπευτή Α, κατάφερε να τον κερδίσει, καθώς ήταν μόλις μισό δευτ/πτο γρηγορότερος! Αυτό όμως, όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, συμβαίνει λόγω της ιδιομορφίας και του τύπου του σταδίου και δεν είναι ο γενικότερος κανόνας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα αποτελεσμάτων που έχει υϊοθετηθεί από την IPSC, ο νικητής του σταδίου περνάει πρώτος (στην περίπτωσή μας ο σκοπευτής Β) και παράλληλα παίρνει τους συνολικούς πόντους του σταδίου που είναι 45 έναντι των 41 που κατάφερε να συγκεντρώσει!

Ο πίνακάς μας διαμορφώνεται εκ νέου, λοιπόν, ως ακολούθως:

Σκοπευτής        Πόντοι         Δευτ/πτα       Hit Factor

Σκοπευτής Α            43             6.00               7.1666

Σκοπευτής Β           45              5.50                7.4545

Συμπερασματικά, το σύστημα αποτελεσμάτων προβλέπει ως νικητή το σκοπευτή με το μεγαλύτερο Hit Factor και του δίνει αυτόματα και το 100% της βαθμολογίας του σταδίου. Η κατάταξη και το ποσοστό των υπόλοιπων σκοπευτών για το στάδιο, διαμορφώνεται σε σύγκριση με το νικητή του σταδίου. Ο νέος πίνακας μας δηλώνει το νικητή του σταδίου και τα ποσοστά των σκοπευτών που ακολουθούν:

Α.Α.     Hit Factor       Πόντοι        Ποσοστό %      Σκοπευτής

1            7.4545           45.0000         100.00            Σκοπευτής Β

2           7.1666           43.2620             96.13            Σκοπευτής Α

Ο σκοπευτής Β, λοιπόν, στην περίπτωσή μας περνάει πρώτος και συγκεντρώνει το 100% του σταδίου. Ο σκοπευτής Α καταφέρνει να συγκεντρώσει το 96.13%, σε σχέση με το ποσοστό επιτυχίας του πρώτου, και καταλήγει στη δεύτερη θέση της κατάταξης για το στάδιο.

Η ίδια ακριβώς λογική εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του αγώνα. Ως νικητής του αγώνα αναδεικνύεται ο σκοπευτής που κατάφερε να συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από όλα τα στάδια του αγώνα. Η νίκη του θα έχει ως αποτέλεσμα να πάρει και το 100%, και οι υπόλοιποι σκοπευτές να καταταχθούν σε σύγκριση με εκείνον.

Ένα συχνό σφάλμα, που γίνεται στους σκοπευτικούς κύκλους, είναι οι σκοπευτές να προσπαθούν να συγκρίνουν την επίδοσή τους, ενώ ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Αποδείξαμε παραπάνω ότι είναι αδύνατον να υπάρξει σύγκριση σκοπευτών από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς η βαθμολογία τους εκφράζεται σε σύγκριση με τον πρώτο της κάθε κατηγορίας και όχι σε σύγκριση με το κάθε στάδιο!

Αφού, λοιπόν, καταλάβαμε πως λειτουργεί το σύστημα αποτελεσμάτων της IPSC, είναι καιρός να μάθουμε το πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτό.

Η γνώση προς… όφελός μας!

Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να γνωρίζουμε περίπου το Hit Factor που μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε στάδιο. Μπορούμε να υπολογίσουμε χοντρικά το Hit Factor, αν παρακολουθήσουμε τους χρόνους άλλων σκοπευτών του επιπέδου μας. Αφού σημειώσουμε τους χρόνους, αλλά και τη μέγιστη βαθμολογία του σταδίου, μπορούμε να μαντέψουμε, για το ποιό μπορεί να είναι ένα καλό Hit Factor σε σχέση με τις δυνατότητές μας.

Στο παράδειγμά μας, αν υποθέσουμε ότι η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί στο στάδιο είναι 45 πόντοι και ο χρόνος που υπολογίζουμε ότι μπορούμε να το ρίξουμε είναι περίπου στα 9 δευτ/πτα, τότε προκύπτει το ακόλουθο:

Hit Factor: 45 πόντοι / 9.00 δευτ.πτα = 5.0000

Τώρα, πλέον, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για στάδιο στο οποίο μπορούμε να πετύχουμε βάσει των δυνατοτήτων μας ένα Hit Factor περίπου 5.0000. Τι σημαίνει, όμως, αυτό πρακτικά για εμάς;
Αυτό σημαίνει ότι κάθε δευτ/πτο σε αυτό το στάδιο αξίζει για εμάς 5 πόντους, ή αν προτιμάτε, ότι κάθε πόντος αξίζει για εμάς 0.20 δέκατα του δευτ/πτου!

Αυτή είναι η σημαντικότερη πληροφορία που μπορούμε να εκμαιεύσουμε πριν ρίξουμε ένα στάδιο, και ακολουθούν τώρα τα ουσιώδη συμπεράσματα, αλλά και οι προσαρμογές που μπορούμε να κάνουμε στη βολή μας.

Οπότε με αυτές τις πληροφορίες γνωρίζουμε ότι:

  • Αν μπορούμε να κερδίσουμε έναν έξτρα πόντο με το να ρίξουμε 2 Α, αντί για 1 Α και 1 C, με χρόνο μεταξύ δύο συνεχόμενων βολών (split) 0.40 δέκατα του δευτ/πτου αντί για 0.30 δέκατα του δευτ/πτου, τότε δεν κυνηγάμε το πολύ γρήγορο split. Αυτό θα μας κοστίσει, μεν, 0.10 δέκατα του δευτ/πτου, αλλά υπολογίσαμε παραπάνω ότι ο ένας πόντος μας κοστίζει 0.20 δέκατα του δευτ/πτου, άρα στο σύνολο του σταδίου βγαίνουμε κερδισμένοι!
  • Μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος μίας χαμένης βολής (miss) σε σχέση με το χρόνο! Ένα miss κοστίζει πάντα 15 πόντους (10 πόντους μείων λόγω του miss, καθώς και 5 πόντους που χάνουμε αν είχαμε Α). Οι 15 πόντοι όμως, βάσει των υπολογισμών μας γι’ αυτό το στάδιο, μας κοστίζουν 3 δευτ/πτα (15 πόντοι * 0.20 δέκατα του δευτ/πτου για κάθε πόντο). Αυτό μας δείχνει ότι αν καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε μία χαμένη βολή σε λιγότερο από 3 δευτ/πτα, τότε μας συμφέρει να τη διορθώσουμε καθώς θα έχουμε καλύτερο Hit Factor, τουτέστιν, και περισσότερους πόντους. Αυτή είναι μία χρήσιμη πληροφορία ιδιαίτερα αν τύχει να μας αδειάσει το όπλο και μας έχει μείνει μόνο μία βολή για να ολοκληρώσουμε το στάδιο.
  • Σε περιπτώσεις που το στάδιο διαθέτει κινούμενους στόχους, είναι δυνατόν να μας δείξει αν θα πρέπει να περιμένουμε να ξαναγυρίσει ο στόχος για ενδεχόμενη διόρθωση μίας βολής ή αν μας συμφέρει να συνεχίσουμε. Αν γνωρίζουμε ότι ο κινούμενος στόχος επιστρέφει π.χ. σε περίπου 2 δευτ/πτα, γνωρίζοντας το Hit Factor γι’ αυτό το στάδιο, μπορούμε να υπολογίσουμε αν αξίζει να τον περιμένουμε ή να συνεχίσουμε στην ολοκλήρωση του σταδίου.
  • Όταν το Hit Factor μας, βγαίνει σχετικά μικρός αριθμός, τότε το στάδιο διαθέτει πολλούς πόντους, που σημαίνει ότι πρέπει να ρίχνουμε πιο αργά και να προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο εύστοχες βολές. Όταν το Hit Factor μας, βγαίνει μεγάλος αριθμός, τότε το στάδιο διαθέτει λίγους πόντους και αυτό που παίζει ρόλο στο στάδιο είναι ο χρόνος!
  • Η γνώση του Hit Factor, λοιπόν, μπορεί να μας βοηθήσει να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις για την τακτική που θα ακολουθήσουμε σε ένα στάδιο. Αυτή είναι μία πολύ χρήσιμη πληροφορία για να αποφασίσουμε για το πόσο επιθετικά θέλουμε να ρίξουμε ένα στάδιο. Μας συμφέρει να “τρέξουμε” ένα στάδιο με όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και ας έχουμε μερικά C, ή μας συμφέρει να επικεντρωθούμε στις βολές μας και ας έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο…;;;

Δημοσιεύθηκε στο 12ο τεύχος του περιοδικού Shooters, Σκοποβολής IPSC.

Ίσως σας αρέσουν

Hot News

post-image
Πήλινος Στόχος

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Σκοποβολής ΟΠΑΠ: Ο Ντίνος Κωνσταντίνου κέρδισε το «Κύπελλο Λάρνακας»

   γράφει ο Ανδρέας Λαζανίτης Νικητής στον πρώτο αγώνα κόμπακ στους έφηβους ο Βαρνάβας Θεοδώρου, στους βετεράνους ο Χαράλαμπος...
Διαβάστε Περισσότερα
post-image
Σταθερός Στόχος

Αγώνες αεροβόλων όπλων Α’ κατηγορίας από τον ΣΚΟΑΑΠΘ

Ο σκοπευτικός όμιλος αποφοίτων Α.Π.Θ. προκηρύσσει διασυλλογικούς αγώνες αεροβόλων όπλων Α’ κατηγορίας-κατάταξης: Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων και τουφέκι παίδων...
Διαβάστε Περισσότερα