Οι κανονισμοί του πήλινου στόχου για το 2013

By

Οι νέοι κανονισμοί του Πήλινου Στόχου που προτάθηκαν από τη Shotgun Committee στο Μόναχο είναι προγραμματισμένο να τεθούν σε εφαρμογή το νέο έτος. Η χρονιά του 2013 θα είναι μία χρονιά εφαρμογής, διορθώσεων και ίσως αλλαγών και το πιθανότερο είναι πως θα υπάρξει και νέα τροποποιημένη έκδοση των κανονισμών. Η πρώτη  δοκιμαστική εφαρμογή των νέων κανονισμών θα γίνει στο Grand Prix Cyprus στις 21/02/2013 έως 04/03/2013, όπου έχει προσκληθεί όλη η αρμόδια επιτροπή μιας και θα είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζονται οι κανονισμοί σε πραγματικό αγώνα. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον κ. Θεμελίδη Παναγιώτη, μέλος του Δ.Σ. της ΣΚ.Ο.Ε. και μέλος της I.S.S.F. Shotgun Committee, που μας ενημέρωσε με την αποστολή των νέων κανονισμών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  TRAP 2013

Μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα 125 δίσκων (5 πούλες επί 25 δίσκους) πρέπει να έχουμε κατάταξη για τους έξι κορυφαίους αθλητές του αγώνα, οιοποίοι θα αγωνισθούν στον ημιτελικό (semi final) των 15 δίσκων, χρησιμοποιώντας ένα φυσίγγι και έχοντας άδεια την άλλη κάνη.

Αν υπάρχουν ισοπαλίες για την κατάταξη αυτή έχουμε shoot-off. Η επιλογή της σειράς των αθλητών για το shoot-off θα γίνει με κλήρωση και στο shoot-off θα χρησιμοποιηθούν οι πέντε βατήρες του trap. Ο πρώτος αθλητής που έχει κληρωθεί ξεκινάει από τον βατήρα ένα και από πίσω του ακολουθούν οι υπόλοιποι.

Δεν δείχνουμε  το δίσκο γιατί η εμφάνιση των δίσκων στο shoot-off είναι τυχαία (random) δηλαδή οι επόμενοι αθλητές θα ρίξουν διαφορετικούς ή και ίδιους δίσκους. Αν μετά από το βατήρα ένα έχουμε ισοπαλίες και δεν έχει καθοριστεί η εξάδα του ημιτελικού συνεχίζουν οιαθλητές το shoot-off στους επόμενους βατήρες μέχρι την ολοκλήρωση όλης της ομάδας  του ημιτελικού.

Αφού καθοριστούν οι έξι αθλητές του ημιτελικού αυτοί βάσει της κατάταξης του αγώνα 125 δίσκων(qualification) παίρνουν νέους αριθμούς (bib  numbers) από το 1 έως το 6 δηλαδή ο αθλητής με την καλύτερη επίδοση θα πάρει το νούμερο έξι και θα ρίξει τελευταίος στη σειρά του ημιτελικού ενώ ο αθλητής με την χειρότερη επίδοση θα πάρει το νούμερο ένα και θα ρίξει πρώτος, αν υπάρξουν ισοβαθμίες μεταξύ των αθλητών σε αυτούς εφαρμόζεται ο κανονισμός count back.

Ο ημιτελικός (semi final) 15 δίσκων ξεκινά με μηδενικό σκορ για όλους τους αθλητές και γίνεται στους βατήρες 2,3,4, για να καθορισθούν οι τέσσερεις κορυφαίοι αθλητές ανά ζεύγη(1ος 2ος και 3ος 4ος) έτσι ώστε να συμμετέχουν στους δύο τελικούς του αγώνα, δηλαδή στον τελικό του χάλκινου μεταλλίου και στον τελικό του αργυρού και χρυσού μεταλλίου και να αποκλεισθούν δύο αθλητές που θα καταλάβουν την πέμπτη και έκτη θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα. Πριν από την έναρξη του ημιτελικού γίνεται το μοναδικό test fire, μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα.

Ο αθλητής με  νούμερο 1 μπαίνει στο βατήρα  2

Ο αθλητής με νούμερο  2 μπαίνει στο βατήρα  3

Ο αθλητής με νούμερο  3 μπαίνει στο βατήρα  4

Ο αθλητής με νούμερο 4 πίσω από τον αθλητή νούμερο 1

Ο αθλητής με νούμερο 5 πίσω από τον αθλητή νούμερο 2

Και ο αθλητής με νούμερο 6 πίσω από τον αθλητή νούμερο 3

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και δείχνει τις αλλαγές θέσεων των αθλητών.

2ος  ΒΑΤΗΡΑΣ 3ος  ΒΑΤΗΡΑΣ 4ος  ΒΑΤΗΡΑΣ
1 bib no 2 bib no 3 bib no
4 bib no 5 bib no 6 bib no
3 bib no 1 bib no 2 bib no
6 bib no 4 bib no 5 bib no
2 bib no 3 bib no 1 bib no
5 bib no 6 bib no 4 bib no
Μετά την ολοκλήρωση 3 δίσκων κάθε αθλητή Έχουμε κενό 15 sec Για αναγγελίααποτελέσματοςαπό εκφωνητή

Επανάληψη της παραπάνω διάταξης των αθλητών

Πέντε φορές για την συμπλήρωση των δεκαπέντε δίσκων.

. . .
. . .
. . .
1 bib no 2 bib no 3 bib no
4 bib no 5 bib no 6 bib no
3 bib no 1 bib no 2 bib no
6 bib no 4 bib no 5 bib no
2 bib no 3 bib no 1 bib no
5 bib no 6 bib no 4 bib no
Αναγγελία τελικούαποτελέσματοςαπό εκφωνητή

Κάθε αθλητής του ημιτελικού θα περάσει από κάθε βατήρα πέντε φορές έτσι ώστε σε όλη τη διάρκεια τουημιτελικού να ρίξει με τυχαία εμφάνιση δίσκων δύο δεξιά, δύο αριστερά και ένα ίσιο σε όλους τους βατήρεςτου ημιτελικού.

Αν μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού, δεν καθορισθούν οι τέσσερεις κορυφαίοι αθλητές ανά ζεύγη δηλαδή ο πρώτος με το δεύτερο αθλητή, ο τρίτος με τον τέταρτο και δεν αποκλεισθούν οι δύο τελευταίοι αθλητές, έχουμε shoot-off.

Το shoot-off μετά τον ημιτελικό γίνεται όπως θα αναφέρουμε παρακάτω:

Οι αθλητές οι οποίοι ισοβαθμούν  για να καθορισθεί η όποια  θέση τους, διατηρούν τους ίδιους αριθμούς (bib no),οι οποίοι δείχνουν ποιος αθλητής θα ρίξει πρώτος και ποιοι θα ακολουθήσουν. Ο αθλητής με μικρότερο bib no ρίχνει πρώτος και ο αθλητής με το μεγαλύτερο bib no τελευταίος.

Στο shoot-off (μετά τον ημιτελικό) χρησιμοποιούνται οι βατήρες 2,3,4. όλοι οι αθλητές ξεκινούν από τον βατήρα νούμερο 2 και ο αθλητής με τον μικρότερο bib no ρίχνει σε τυχαίο  δίσκο, ο οποίος δεν έχει επιδειχθεί. Όλοι οι επόμενοι αθλητές ρίχνουν σε τυχαίους δίσκους (ίδιους ή διαφορετικούς). Αφού ολοκληρωθεί ο βατήρας 2 και υπάρχουν ισοβαθμίες με την ίδια σειρά αθλητών συνεχίζουμε στους επόμενους βατήρες.

Μετά τα shoot-off,  όπου είναι αναγκαία,  πρέπει να αποκλεισθούν οι αθλητές με κατάταξη  5 και 6 που σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελική τους κατάταξη χρησιμοποιείται το αποτέλεσμά τους από τον αγώνα 125 δίσκων και αν και εκεί ισοβαθμούν εφαρμόζεται ο κανονισμός count back.

Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στους δύο τελικούς ξεκινούν με μηδενικό σκορ.

Το ζευγάρι των αθλητών με κατάταξη τρίτου-τέταρτου ξεκινά τον τελικό του χάλκινου μεταλλίου (bronze final) 15 δίσκων στους βατήρες 2,3,4. ο αθλητής με το μικρότερο bib no ρίχνει πρώτος στο βατήρα 2 και ο αθλητής με το μεγαλύτερο bib no ρίχνει δεύτερος στο βατήρα 3 και ακολουθούν κυκλική εναλλαγή έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο τελικός για το χάλκινο μετάλλιο. Αν μετά την ολοκλήρωση του χάλκινου τελικού υπάρχει ισοβαθμία εφαρμόζεται shoot-off όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Αφού καθορισθεί ο χάλκινος νικητής ξεκινά ο τελικός 15 δίσκων για το χρυσό και αργυρό μετάλλιο (gold-silver final). Αν μετά τον τελικό υπάρξει ισοβαθμία έχουμε shoot-off, όπως παραπάνω.

ΑΛΛΑΓΕΣ TRAP

Βάσει των νέων κανονισμών που θα ισχύουν από 01/01/2013 έχουμε εννέα καινούργια σχήματα στο TRAP, στα οποία έχουν αλλάξει τα πολύ χαμηλά και πολύ υψηλά  ύψη καθώς και αλλαγές στις γωνίες των μηχανών π.χ. η μηχανή Νο 3 στο βατήρα 1 δεν εκτοξεύει αριστερούς  δίσκους με γωνία 45 μοιρών και η μηχανή Νο 13 δεξιούς δίσκους με γωνία 45 μοιρών.

ΑΛΛΑΓΕΣ SKEET

Βάσει των νέων κανονισμών που θα ισχύουν από 01/01/2013 έχουμε αλλαγές στις αποστάσεις των δίσκων68 μ.+/- 1μ. καθώς και στην σειρά των βατήρων:

Βατήρες 1,2,3 όπως και παλαιότερα,

βατήρας 4 (δύο μονοί δίσκοι),

βατήρες 5,6,7 όπως και παλαιότερα,

βατήρας 4 (2 διπλοί δίσκοι) και τέλος,

βατήρας 8 όπως και παλαιότερα.

Καθορισμός της γραμμής για το skeet.

Σε επίσημους αγώνες από το 2013  στον έλεγχο εξοπλισμού που γίνεται πριν από κάθε αγώνα , αφού ελεγχθεί  η γραμμή του skeet βάσει των κανονισμών της I.S.S.F. που ισχύουν η γραμμή αυτή θα σφραγίζεται με δύο μόνιμα clips της I.S.S.F. που θα φέρουν αριθμό, θα γίνει μέτρηση μήκους από την ραφήτου ώμου του γιλέκου του αθλητού στο σημείο που ακουμπά στο λαιμό. Για κάθε αθλητή συμπληρώνεται πιστοποιητικό που αναγράφει το όνομα του αθλητή τον αριθμό του clip το μετρηθέν μήκος και λοιπά στοιχεία όπως χώρα I.S.S.F Νο. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε data base που θα χρησιμοποιείται από τους κριτές κάθε αγώνα.

Κάθε αθλητής πρέπει να φέρει πάντα το πιστοποιητικό αυτό και η απώλεια του σε τυχαίο έλεγχο έχει κόστος για επανέκδοσή  του 20 ευρώ.

Θα υπάρχει τυχαίος έλεγχος αθλητών ή έλεγχος όπου υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής. Κάθε αθλητής μπορεί να έχει πολλά ελεγμένα γιλέκα τα οποία πρέπει να προσέχει και δικαιολογίες όπως πλύσιμο κ.λ.π. δεν γίνονται δεκτές. αν  σε κάθε άλλη περίπτωση αλλάξουν οι όποιες διαστάσεις που αφορούν τον αθλητή αυτός οφείλει να πάει για επανέλεγχο και επανακαθορισμό της γραμμής skeet σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ SKEET 2013

Μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα 125 δίσκων(5 πούλες επί 25 δίσκους) πρέπει να έχουμε κατάταξη για τους έξι κορυφαίους αθλητές του αγώνα οι οποίοι θα αγωνισθούν στον ημιτελικό (semi final) των 16 δίσκων.

Αν υπάρχουν ισοπαλίες για την κατάταξη αυτήν έχουμε shoot-off. Η επιλογή της σειράς των αθλητών για το shoot-off θα γίνει με κλήρωση και στο shoot-off θα χρησιμοποιηθεί ο βατήρας 4 του skeet. Ο πρώτος αθλητής που έχει κληρωθεί ξεκινάει από τον βατήρα 4 ρίχνοντας ένα κανονικό διπλό και οι υπόλοιποι ακολουθούν, αν υπάρξει ισοβαθμία συνεχίζουν με ανάποδο διπλό έτσι ώστε να έχουμε επιλογή έξι αθλητών για να συμμετέχουν στον ημιτελικό (semi final).

Αφού καθοριστούν οι έξι αθλητές του ημιτελικού αυτοί βάσει της κατάταξης του αγώνα 125 δίσκων(qualification) παίρνουν νέους αριθμούς (bib numbers) από το 1 έως το 6 δηλαδή ο αθλητής με την καλύτερη επίδοση θα πάρει το νούμερο έξι και θα ρίξει τελευταίος στη σειρά του ημιτελικού ενώ ο αθλητής με την χειρότερη επίδοση θα πάρει το νούμερο ένα και θα ρίξει πρώτος, αν υπάρξουν ισοβαθμίες μεταξύ των αθλητών σε αυτούς εφαρμόζεται ο κανονισμός count back. Όλοι οι αθλητές ξεκινούν με μηδενικό σκορ σε κάθε διαδικασία  που ακολουθεί παρακάτω.

Πριν από την έναρξη του ημιτελικού γίνεται το μοναδικό test fire, μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα.

O ημιτελικός semi final 16 δίσκων γίνεται στους βατήρες 3,4,5,4 κάθε αθλητής ανάλογα με το bib no ρίχνει σε κάθε βατήρα ένα κανονικό διπλό και ένα ανάποδο διπλό (δηλαδή τέσσερεις δίσκους σε κάθε βατήρα).

Αν μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού, δεν καθορισθούν οι τέσσερεις κορυφαίοι αθλητές ανά ζεύγη δηλαδή ο πρώτος με το δεύτερο αθλητή, ο τρίτος με τον τέταρτο και δεν αποκλεισθούν οι δύο τελευταίοι αθλητές, έχουμε shoot-off.

Το shoot-off μετά τον ημιτελικό γίνεται όπως θα αναφέρουμε παρακάτω:

Οι αθλητές οι οποίοι ισοβαθμούν  για να καθορισθεί η όποια θέση τους, διατηρούν τους ίδιους αριθμούς (bib no),οι οποίοι δείχνουν ποιος αθλητής θα ρίξει πρώτος και ποιοι θα ακολουθήσουν. Ο αθλητής με μικρότερο bib no ρίχνει πρώτος και ο αθλητής με το μεγαλύτερο bib no τελευταίος.

Χρησιμοποιούμε τους βατήρες 3,4,5,3….κ.λ.π.  όλοι οι αθλητές με τη σειρά των bib no ρίχνουν πρώτα στον βατήρα 3 ένα κανονικό διπλό, αν δεν υπάρξει κατάταξη συνεχίζουμε με ένα ανάποδο διπλό στον ίδιο βατήρα. Μετά ρίχνουν όπως και προηγουμένως στο βατήρα 4, αν χρειαστεί στο βατήρα 5 και μετά από την αρχή στο βατήρα 3 κ.λ.π..

Μετά τα shoot-off, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να αποκλεισθούν οι αθλητές με κατάταξη 5 και 6 που σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελική τους κατάταξη χρησιμοποιείται το αποτέλεσμά τους από τον αγώνα 125 δίσκων και αν και εκεί ισοβαθμούν εφαρμόζεται ο κανονισμός count back.

Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στους δύο τελικούς ξεκινούν με μηδενικό σκορ.

Το ζευγάρι των αθλητών με κατάταξη τρίτου-τέταρτου ξεκινά τον τελικό του χάλκινου μεταλλίου (bronze final) 16 δίσκων στους βατήρες 3,4,5,4. κάθε αθλητής ανάλογα με το bib no ρίχνει σε κάθε βατήρα ένα κανονικό διπλό  και ένα ανάποδο διπλό (δηλαδή τέσσερεις δίσκους σε κάθε βατήρα).

Ο αθλητής με το μικρότερο bib no ρίχνει πρώτος στο βατήρα 3 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο τελικός για το χάλκινο μετάλλιο. Αν μετά την ολοκλήρωση του χάλκινου τελικού υπάρχει ισοβαθμία εφαρμόζεται shoot-off όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Αφού καθορισθεί ο χάλκινος νικητής ξεκινά ο τελικός 16 δίσκων για το χρυσό και αργυρό μετάλλιο (gold-silver final). Αν μετά τον τελικό υπάρξει ισοβαθμία έχουμε shoot-off, όπως παραπάνω.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  DOUBLE TRAP  2013

ΑΛΛΑΓΕΣ DOUBLE TRAP

Ο αγώνας κατάταξης (qualification) του ΔΙΠΛΟΥ ΤΡΑΠ (D.Tr.) είναι 150 δίσκοι δηλ. πέντε πούλες επί 30 δίσκους. Δεν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην εκτόξευση των διπλών δίσκων από το συνδυασμό των 3 μηχανών 7,8,9 του βατήρα 3. η εμφάνιση των διπλών δίσκων γίνεται με τυχαία σειρά των σχημάτων A,B,C (random), όμως κάθε αθλητής θα περάσει 3 φορές από τον κάθε βατήρα 1,2,3,4,5 θα ρίξει 3 τυχαία (random), διαφορετικά σχήματα διπλών δηλαδή ένα διπλό του σχήματος Α ένα διπλό του σχήματος Β και ένα διπλό του σχήματος C, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η πούλα των 30 δίσκων.

Μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα των 150 δίσκων (qualification) πρέπει να έχουμε κατάταξη για τους έξι κορυφαίους αθλητές του αγώνα, οι οποίοι θα αγωνισθούν στον ημιτελικό (semi final) των 30 δίσκων.

Αν υπάρχουν ισοπαλίες για την κατάταξη αυτήν έχουμε shoot-off. Η επιλογή της σειράς των αθλητών για το shoot-off θα γίνει με κλήρωση και στο shoot-off θα χρησιμοποιηθούν οι πέντε βατήρες του D.trap. Ο πρώτος αθλητής που έχει κληρωθεί ξεκινάει από το βατήρα ένα και από πίσω του ακολουθούν οιυπόλοιποι.

Δείχνουμε τον διπλό στον πρώτο αθλητή και οι υπόλοιποι ακολουθούν επαναλαμβάνοντας τον ίδιο διπλό δίσκο. Αν υπάρξει ισοβαθμία συνεχίζουμε στο βατήρα Νο 2 αφού δείξουμε τον διπλό και συνεχίζουμε μέχρι να υπάρξει κατάταξη των έξι κορυφαίων αθλητών.

Αφού καθοριστούν οι έξι αθλητές του ημιτελικού αυτοί βάσει της κατάταξης του αγώνα 150 δίσκων(qualification) παίρνουν νέους αριθμούς (bib  numbers) από το 1 έως το 6 δηλαδή ο αθλητής με την καλύτερη επίδοση θα πάρει το νούμερο έξι και θα ρίξει τελευταίος στη σειρά του ημιτελικού  ενώ ο αθλητής με την χειρότερη επίδοση θα πάρει το νούμερο ένα και θα ρίξει πρώτος, αν υπάρξουν ισοβαθμίες μεταξύ των αθλητών σε αυτούς εφαρμόζεται ο κανονισμός count back.

Ο ημιτελικός (semi final) 30 δίσκων ξεκινά με μηδενικό σκορ για όλους τους αθλητές και γίνεται στους βατήρες 2,3,4, για να καθορισθούν οι τέσσερεις κορυφαίοι αθλητές ανά ζεύγη(1ος 2ος και 3ος 4ος) έτσι ώστε να συμμετέχουν στους δύο τελικούς του αγώνα δηλαδή στον τελικό του χάλκινου μεταλλίου και στον τελικό του αργυρού και χρυσού μεταλλίου και να αποκλεισθούν δύο αθλητές που θα καταλάβουν την πέμπτη και έκτη θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα. Πριν από την έναρξη του ημιτελικού γίνεται το μοναδικό test fire, μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα

Ο αθλητής με  νούμερο 1 μπαίνει στο βατήρα 2

Ο αθλητής με νούμερο  2 μπαίνει στο βατήρα 3

Ο αθλητής με νούμερο  3 μπαίνει στο βατήρα 4

Ο αθλητής με νούμερο 4 πίσω από τον αθλητή νούμερο 1

Ο αθλητής με νούμερο 5 πίσω από τον αθλητή νούμερο 2

Και ο αθλητής με νούμερο 6 πίσω από τον αθλητή νούμερο 3

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και δείχνει τις αλλαγές θέσεων των αθλητών.

2ος  ΒΑΤΗΡΑΣ 3ος ΒΑΤΗΡΑΣ 4ος  ΒΑΤΗΡΑΣ
1 bib no 2 bib no 3 bib no
4 bib no 5 bib no 6 bib no
3 bib no 1 bib no 2 bib no
6 bib no 4 bib no 5 bib no
2 bib no 3 bib no 1 bib no
5 bib no 6 bib no 4 bib no
Μετά την ολοκλήρωση 3 διπλών κάθε αθλητή Έχουμε κενό 15 sec Για αναγγελίααποτελέσματοςαπό εκφωνητή

Επανάληψη της παραπάνω διάταξης των αθλητών

Πέντε φορές για τη συμπλήρωση των τριάντα δίσκων.

. . .
. . .
. . .
1 bib no 2 bib no 3 bib no
4 bib no 5 bib no 6 bib no
3 bib no 1 bib no 2 bib no
6 bib no 4 bib no 5 bib no
2 bib no 3 bib no 1 bib no
5 bib no 6 bib no 4 bib no
Αναγγελία τελικούαποτελέσματοςαπό εκφωνητή

Κάθε αθλητής του ημιτελικού θα περάσει από κάθε βατήρα πέντε φορές έτσι ώστε σε όλη τη διάρκεια τουημιτελικού να ρίξει δύο διπλούς σχήματος Α, δύο διπλούς σχήματος Β και ένα διπλό σχήματος C σε όλους τους βατήρες του ημιτελικού.

Αν μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού, δεν καθορισθούν οι τέσσερεις κορυφαίοι αθλητές ανά ζεύγη δηλαδή ο πρώτος με το δεύτερο αθλητή, ο τρίτος με τον τέταρτο και δεν αποκλεισθούν οι δύο τελευταίοι αθλητές, έχουμε shoot-off.

Το shoot-off μετά τον ημιτελικό γίνεται όπως θα αναφέρουμε παρακάτω:

Οι αθλητές οι οποίοι ισοβαθμούν για να καθορισθεί η όποια θέση τους, διατηρούν τους ίδιους αριθμούς (bib no),οι οποίοι δείχνουν ποιος αθλητής θα ρίξει πρώτος και ποιοι θα ακολουθήσουν. Ο αθλητής με μικρότερο bib no ρίχνει πρώτος και ο αθλητής με το μεγαλύτερο bib no τελευταίος.

Στο shoot-off (μετά τον ημιτελικό) χρησιμοποιούνται οι βατήρες 2,3,4. όλοι οι αθλητές ξεκινούν από τον βατήρα νούμερο 2 και ο αθλητής με το μικρότερο bib no ρίχνει σε διπλό σχήματος C, ο οποίος έχει επιδειχθεί μία και μοναδική φορά σε όλους τους αθλητές και σε όλη τη διάρκεια του shoot off.

Αφού ολοκληρωθεί ο βατήρας 2 και υπάρχουν ισοβαθμίες με την ίδια σειρά αθλητών συνεχίζουμε στους επόμενους βατήρες.

Μετά τα shoot-off, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να αποκλεισθούν οι αθλητές με κατάταξη 5 και 6 που σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελική τους κατάταξη χρησιμοποιείται το αποτέλεσμά τους από τον αγώνα 150 δίσκων και αν και εκεί ισοβαθμούν εφαρμόζεται ο κανονισμός count back.

Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στους δύο τελικούς ξεκινούν με μηδενικό σκορ.

Το ζευγάρι των αθλητών με κατάταξη τρίτου-τέταρτου ξεκινά τον τελικό του χάλκινου μεταλλίου (bronze final) 30 δίσκων στους βατήρες 2,3,4. ο αθλητής με το μικρότερο bib no ρίχνει πρώτος στο βατήρα 2 και ο αθλητής με το μεγαλύτερο bib no ρίχνει δεύτερος στο βατήρα 3 και ακολουθούν κυκλική εναλλαγή έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο τελικός για το χάλκινο μετάλλιο. Αν μετά την ολοκλήρωση του χάλκινου τελικού υπάρχει ισοβαθμία εφαρμόζεται shoot-off όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Αφού καθορισθεί ο χάλκινος νικητής ξεκινά ο τελικός 30 δίσκων για το χρυσό και αργυρό μετάλλιο (gold-silver final). Αν μετά τον τελικό υπάρξει ισοβαθμία έχουμε shoot-off, όπως παραπάνω.

ΤΕΛΙΚΟΙ TRAP –SKEET- DOUBLETRAP

Όλοι οι τελικοί ακολουθούν τους νέους κανονισμούς της I.S.S.F. 9.17.2  και 9.17.3 καθώς και τις παραγράφους και υποπαραγράφους που εκεί αναφέρονται όλες οι διαδικασίες ως προς το χρόνο προσέλευσης των αθλητών που συμμετέχουν στη διαδικασία των ημιτελικών και τελικών και προβλέπουν ποινές αφαίρεσης δίσκων ενός ή δύο ανάλογα με τη μη έγκαιρη προσέλευσή τους.

Στους τελικούς αν υπάρξουν ενστάσεις που δεν αφορούν τις περιπτώσεις HIT, LOST, REGULAR, IRREGULAR TARGET WRONG TIME κ.λ.π. μεταξύ αθλητή και διαιτητή και αφορούν άλλες περιπτώσεις, αυτές εξετάζονται αμέσως από τον υπεύθυνο κριτή, τον κριτή εφέσεων και κριτή που έχει ορισθεί από τον τεχνικό επιθεωρητή, και αποφασίζονται άμεσα. Αν δικαιωθεί η ένσταση συνεχίζεται ο τελικός αν όμως δεν δικαιωθεί υπάρχει ποινή αφαίρεσης δύο δίσκων από τους επόμενους επιτυχείς δίσκους του αθλητή.

Ίσως σας αρέσουν

Hot News

post-image
Πήλινος Στόχος

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Σκοποβολής ΟΠΑΠ: Ο Ντίνος Κωνσταντίνου κέρδισε το «Κύπελλο Λάρνακας»

   γράφει ο Ανδρέας Λαζανίτης Νικητής στον πρώτο αγώνα κόμπακ στους έφηβους ο Βαρνάβας Θεοδώρου, στους βετεράνους ο Χαράλαμπος...
Διαβάστε Περισσότερα
post-image
Σταθερός Στόχος

Αγώνες αεροβόλων όπλων Α’ κατηγορίας από τον ΣΚΟΑΑΠΘ

Ο σκοπευτικός όμιλος αποφοίτων Α.Π.Θ. προκηρύσσει διασυλλογικούς αγώνες αεροβόλων όπλων Α’ κατηγορίας-κατάταξης: Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων και τουφέκι παίδων...
Διαβάστε Περισσότερα